بررسی الگوی سه نوع تصمیم‌گیری حضرت امام‌خمینی (ره)‌ با استفاده از مدل تصمیم‌گیری‌ حکیمانه – رویکرد فازی

نویسندگان

چکیده

امروزه آنچه به‌عنوان‌ علم و تئوری‌های مدیریت مطرح می‌شود، زایده افکار، اندیشه‌ها و تحقیقات صاحبنظران غربی است. با توجه به این مطلب،‌ طی سال‌های اخیر اندیشمندان و محققان مسلمان نیز برای پر کردن خلأ ناشی از عدم حضور مدیریت اسلامی، تحقیقات زیادی را در این حوزه انجام داده‌اند که ماحصل آن کتب و مقالاتی (هرچند کم و محدود) است‌. یکی از موضوعاتی که در بحث مدیریت جایگاه قابل ملاحظه دارد، بحث تصمیم‌گیری است‌ که از منظر مدیریت اسلامی کم‌تر به آن پرداخته شده است. در این مقاله، روشی جدید و ابتکاری برای بررسی الگوی تصمیم‌گیری ارائه شده است. براساس‌ این روش، ابتدا مدل تصمیم‌گیری حکیمانه (یک مدل جدید مطرح شده در مدیریت اسلامی)‌ به قوانین «اگر-آنگاه» فازی تبدیل می‌شود که نتیجه آن، ترسیم منطقه موجه تصمیم‌گیری بر مبنای مدل تصمیم‌گیری حکیمانه است‌. با وجود این منطقه موجه، می‌توان گزینه‌های جدید را وارد کرد و الگوی تصمیم‌گیری مربوط به هر یک از گزینه‌ها را مشخص کرد. به‌منظور بررسی روش پیشنهادی، سه مورد از تصمیمات حضرت امام خمینی (ره) ‌با این روش مورد بررسی قرار گرفت که طبق نتایج به‌دست‌ آمده، الگوی تمامی موارد تصمیم‌گیری از نوع تصمیم‌گیری حکیمانه با درجات مختلف شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on of Imam Khomeini's three Decision Making Patterns through Wisely Decision Making Model – Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

  • s. Taslimi
  • H. Safari
  • Y. Seyed-Danrsh

چکیده [English]

Successful managers must be good decision makers and capable decision makers are developed, not born. Decision making is the process of choosing a course between alternatives to achieve a desired result. Good decision-making is an active process in which the manager is aggressively and personally involved. Efficient managers devote more of their time and resources to making long-term decisions than making short term decisions. Intermediate and long-term decisions have a greater impact on the profitability of the farm than short-term decisions and should be given more time in the decision making process. In this paper we are going to examine pattern of a manager's decisions in the framework of wisely decision making model. At first, the mentioned model converts to a fuzzy if- then rules that compose the feasible region of decision making. Afterwards, we examine three cases of Imam Khomeini's decisions through developed fuzzy system. As the result, all of three cases were wisely decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision making pattern
  • Imam Khomeini
  • Wisely decision making
  • Fuzzy thinking

دوره 2، شماره 8
پاییز و زمستان 1383
صفحه 31-40