بررسی موانع مؤثر بر تحقق دورکاری در کشور

نویسندگان

چکیده

رونق روز افزون فنآوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر گسترده آن بر تمامی شئون جامعه از جمله کار و شغل، موجب بروز پدیده کار از راه دور یا همان دور کاری  گشته است. دور کاری در اغلب کشور های توسعه یافته رواج یافته و ارزش افزوده بسیاری را برای این جوامع به همراه داشته است. لازم است تا کشورهای در حال توسعه نیز  برای   بهره مندی از مزایای گوناگون آن اقدام نمایند. هدف از این مقاله ارائه مدلی جهت ارزیابی جنبه های گوناگون و موانع مؤثر تحقق دور کاری در سازمانهای دولتی ایران می باشد. برخی از این موانع شامل فقدان مهارتهای دورکاری، کمبود تجربه لازم در کارکنان، مقاومت در برابر تغییر فرهنگ سازمانی، عدم وجود سیاستهای حمایتی و توجه دولت به امر دورکاری، عدم وجود قوانین مناسب، عدم توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات در کشور و توسعه زیر ساختها، کمبود امنیت مناسب جهت تبادل اطلاعات و مستندات کاری، وجود ذهنیت محافظه کار و دیدگاه رسمی نسبت به کار، کمبود مهارتهای فناوری اطلاعات و همچنین نگرانی از بعضی معضلات و مشکلات محتمل اجتماعی می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Effective Obstacles in Implementation of Teleworking

نویسندگان [English]

  • M Fathian
  • A Jahani

چکیده [English]

Increasing spread of information and communication technology and the deep impact of it on all aspects of society, including jobs and careers, have led to the emergence of teleworking. Teleworking has been deployed in most of the developed countries, and has created a significant added value for their societies therefore, developing countries must prepare themselves for teleworking and its various benefits. This paper outlines and evaluates the effective obstacles and various aspects to be addressed in preparing governmental organizations of Iran for the introduction and implementation of teleworking.  In summary, the main obstacles are lack of teleworking skills in employees, resistance against change in organizational culture, lack of supporting governmental policies, lack of attention to developing ICT infrastructures, weak information security, conservative thinking about jobs and some concerns about potential social problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology
  • Teleworking
  • IT workers