1. شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر در تشکیل شرکت های هلدینگ در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مدیران

صفحه 1-16

سعید خدامرادی؛ محمد علی میرزا کوچک شیرازی؛ محمد وزین کریمیان


2. بررسی موانع مؤثر بر تحقق دورکاری در کشور

صفحه 17-30

محمد فتحیان؛ علیرضا جهانی


3. بررسی اثر تغییرات نرخ تسعیر ارز و تورم بر بازدهی سهام شرکتهای فعال در صنعت روغن نباتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 31-42

سعید خدامرادی؛ ذبیح ا… داودآبادی؛ سید احمد حسینی؛ ذبیح ا… داودآبادی


4. بررسی استراتژی های شتاب ومعکوس در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 43-50

حسن قالیباف اصل؛ هاجر کمالی


5. رتبه بندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی و بررسی رابطه آن با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 51-70

کاوه مهرانی؛ آرش تحریری


6. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت‌های کوچک و متوسط

صفحه 71-96

محمد فتحیان؛ عاطفه شیخ


7. رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان

صفحه 97-112

ابوالحسن فقیهی؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ سید محمد مهدی موسوی


8. بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان

صفحه 113-130

عبدالرضا بیگی‌نیا؛ سیّد مهدی الوانی؛ اصغر گلشن


9. آزمون بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 131-142

رضا راعی؛ علیرضا سارنج؛ حجت اله انصاری


10. مقایسه پارامتریک مرزهای کارایی مدل های مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تبرید شبیه سازی شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 143-164

مسعود ملائی؛ محمد جواد شیخ؛ سعید خدامرادی


11. بررسی رابطه بین سبک رهبری و موفقیت مربیان زن ورزشی کشور

صفحه 165-176

اسد اله کردنائیج؛ قدرت اله باقری؛ محمد رضا زالی؛ زهرا گلدار


12. رابطه دشواری هدف و رهبری تحول‌گرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی

صفحه 177-190

محسن گل پرور؛ نفیسه وکیلی؛ سید حمید آتش پور


13. ارزیابی وضعیت مدیریت برون-سپاری مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز

صفحه 191-206

هوشنگ تقی‌زاده؛ زین‌العابدین صادقی باروجی


14. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تعالی سازمانی

صفحه 207-226

سعید صفری؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ محمد رشیدی فرد


15. بکارگیری مدل بهینه سازی چند معیاره فازی برای غربالگری سهام شرکت های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 227-244

مالک طهوری؛ صفر فضلی؛ سعید یاورزاده


16. تأثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر هویت سازمانی آنان

صفحه 245-262

طیبه امیرخانی؛ عسل آغاز


17. رتبه‌بندی دانشگاه‌های منتخب بر اساس زیرساخت‌های مدیریت دانش

صفحه 263-286

عیسی نیازی؛ اسمعیل ابونوری


18. تبیین عوامل موثر برارتقاء وجدان کاری با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 287-314

سعید صفری؛ عبد المجید پولادرگ؛ محمد کاظمی برزی


19. رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی

صفحه 315-328

غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین؛ علی حمیدی‌زاده؛ فاطمه حاج کریمی


20. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان (مطالعه موردی: استانداری قم)

صفحه 329-344

علی حسین کشاورزی؛ سید احمد حسینی؛ لیلا حیدری نسب؛ علی اصغر آمده


21. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان فارس

صفحه 345-358

سید احمد حسینی؛ علی حسین کشاورزی؛ فرجام زارع؛ امین عربی


22. بررسی تاثیر اجرای نظام پیشنهادها بر یادگیری سازمانی

صفحه 359-376

مهرداد مدهوشی؛ ایثار باتمان قلیچ


23. ضریب نزدیکی در الگوریتم‌های تاپسیس فازی

صفحه 377-404

خداکرم سلیمی فرد؛ سبحان جویبار


24. الگوی روابط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی

صفحه 405-416

محسن گل‌پرور؛ خیراله حسین‌زاده؛ اصغر آقایی


25. رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای تلافی جویانه با توجه به نقش باورهای جبران عدالت

صفحه 417-432

محسن گل‌پرور؛ زهرا واثقی


26. شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی

صفحه 433-450

حسین صفرزاده؛ مجتبی فروتن


27. بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان

صفحه 451-464

ناصر حمیدی؛ ابوالقاسم بازرگان؛ فهیمه جباری


28. اثر اینترنت برکسب مزیت رقابتی (مطالعه تحقیقی پیرامون دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تهران)

صفحه 465-482

محمدرضا فرزین؛ یزدان شیر محمدی