پژوهشی کاربردی در بخش دولتی: چگونه سازمان جدیدی را طراحی کنیم؟

نویسندگان

چکیده

اگر سازمانی بخواهد برای نخستین بار شکل گیرد، سازمان آن چگونه باید طراحی ‌شود؟ این مقاله که حاصل یک پژوهش کاربردی است، بر اساس طی کردن مراحل خاص، سازمان جدیدی را طراحی می‌کند. جهت تحقق این امر، گروه پژوهشی پس از مطالعه و مرور مبانی نظری و الگوهای مختلف طراحی سازمان، و تعیین مدل طراحی و بومی‌سازی آن، ساختار جدید بر اساس سناریوهای فرآیندی مختلف طراحی و در نهایت فرآیندهای انتخاب شده در آن جاسازی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Practical research in public part: How do we design a new organization?

نویسندگان [English]

 • H Danaeefard
 • A Anvari Rostami
 • A Salehi
 • A Baharifar
 • M Frouhi
 • M Alimohammadlou
 • M Babolhavaeji

چکیده [English]

If  we want to shape new  organization for the first time, how  can we do it? This paper is  the result of an applied research. based on  step by step methodology , we design a new organization. For this purpose, after literature review and study of organizational design  different  models and determination of design model, research team designed new structure and at last incorporate   the organizational  processes in  it based on  different  scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational design
 • strategic design
 • practical design
 • core processes
 • project management