طراحی الگوی به کارگیری سیستم‌ها و فناوری اطلاعات و بررسی تأثیر آن بر موفقیت سازمان‌های صنعتی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

چکیده

بشر در تاریخ زندگی خویش همواره با تحولات چشم‌گیری روبه‌رو بوده که تاثیر آن‌ها در تمام جوانب زندگی او مشهود است. شناخت الگویی برای مواجهه با تبعات به دست آمده از هر دگرگونی در سرنوشت جوامع تأ‌ثیری به سزا دارد. اکنون به مدد سیستم‌ها و فناوری اطلاعات، تحولی تازه به نام انقلاب در ارتباطات، به‌طور پیوسته و با ابتکارها و محصولاتی نو در جریان است. در پژوهش حاضر پس از بررسی آرا و دیدگان اندیشمندان در مورد ابعاد کلیدی که متضمن اثربخشی سیستم‌ها و فناوری اطلاعات در سازمان‌ها است، الگویی مولکولی مبتنی بر مدل سه شاخگی طراحی گردیده، سپس برای بومی‌سازی و تبیین آن در شرایط جاری، مطالعه میدانی در سه مرحله بین ۵۸ شرکت از یک گروه اقتصادی انجام گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان داده است رابطه معناداری بین ابعاد متنوع سیستم‌ها و فناوری و موفقیت سازمان اطلاعات وجود دارد. همچنین مؤلفه‌های متنوع این ابعاد سه‌گانه متناسب با شرایط اقتضایی محیط‌های گوناگون متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Pattern of Using the Systems and Information Technology and its Influence on the Success of Industrial Organization

نویسندگان [English]

  • Hamid Khodadad Hosseini 1
  • Mohammad Hasan Mobaraki 2

چکیده [English]

Human kind has perpetually been faced with numerous changes in his history of life that its effect is obvious in all aspects of his life. Recognition a pattern to encounter the obtained consequences of each changes has great effect on the destiny of societies. Now by assistance of systems and information technology, a new change has been taken place under the title of revolution in information continuously, innovation and new products.

In this research, molecular pattern based on the three dimensional model that has been designed after considering the researchers view about key aspects that including effectivity of systems and information technology in organizations. So that to nativize and explain it in current conditions, field study has been done in three procedures among 58 companies of the some economical group. Foundings have been shown that there is a meaningful relationship between the various aspects of systems and information technology and organization success. Also the various components of these three dimensional aspects would be different according to the conditions of different environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information system
  • Information Technology
  • Communication Networks
  • Organizational Success
  • Industrial Organizations
  • Constructure Aspects
  • Content Aspects
  • Context Aspects