1. الگوی هم‌جمعی متغیرهای اقتصاد کلان و بازار سهام ایران

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-66

محمود یحیی‌زاده‌فر؛ احمد بابایی


2. بررسی رابطه روش‌های تأمین‌ مالی (منابع خارجی) و بازده و قیمت سهام شرکت‌های بورس تهران

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1383، صفحه 39-44

احمد جعفری‌صمیمی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر؛ میرکریم عبادی‌دولت‌آبادی