1. بررسی استراتژی های شتاب ومعکوس در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 43-50

حسن قالیباف اصل؛ هاجر کمالی


2. بررسی نقش پرتفوی رفتاری در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 133-146

میراحمد امیرشاهی؛ حسن قالیباف اصل؛ محمود شیرازی؛ ویدا سیاه‌تیری