1. جلوگیری از افول عملکرد برند با تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی

دوره 15، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 134-145

10.22070/15.11.134

امین کهیاری حقیقت؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم‌اله زارعی؛ زهره دهدشتی‌شاهرخ


2. بررسی تأثیر ادراک مصرف‌کنندگان نسبت به اخلاق خرده فروشی آنلاین بر ارزش ویژه برند(مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)

دوره 15، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 146-163

10.22070/15.11.146

حمید ایزدی؛ فخریه حمیدیان پور


3. تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری با توجه به نقش میانجیگری اعتماد الکترونیکی، رضایت الکترونیکی و وفاداری الکترونیکی

دوره 14، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-140

10.22070/14.10.127

زهره دهدشتی شاهرخ؛ امید سلیمان زاده؛ وحیدرضا شاهمیرزایی


4. ارائه مدل ساختاری اثر کشور مبدأ بر ارزش ویژه برند (مطالعه در صنعت دارو)

دوره 14، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

10.22070/14.9.1

منیژه بحرینی‌زاد؛ مجید اسماعیل پور؛ مسعود حراقی