شناسایی استراتژی‌های کسب‌وکار جهت مواجهه با عدم‌قطعیت‌های محیطی: مطالعه‌ای مروری

دوره 17، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 164-145

10.22070/cs.2021.14888.1144

سید بهرنگ اسماعیل زاده؛ غلامرضا جندقی؛ مصطفی صفدری رنجبر


بررسی رابطه بین میزان گرایش به تیم‌سازی و شخصیت مدیران بر اساس مدل پنج عاملی (Big-5) در سازمان‌های منتخب

دوره 10، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 87-98

حسین خنیفر؛ سید محمد مقیمی؛ غلامرضا جندقی؛ فاطمه طاهری


رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان

دوره 9، شماره 50، دی 1390، صفحه 97-112

ابوالحسن فقیهی؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ سید محمد مهدی موسوی


رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی

دوره 9، شماره 50، دی 1390، صفحه 315-328

غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین؛ علی حمیدی‌زاده؛ فاطمه حاج کریمی


آسیب‌شناسی اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی سازمان‌های دولتی شهر قم)

دوره 9، شماره 47، تیر 1390، صفحه 479-499

ابوالفضل سهرابی؛ محمد نذر‌محمدی شهرجردی؛ غلامرضا جندقی؛ سید حسین اخوان