1. ارائه نقشه راه پیاده سازی تجارت اجتماعی: با استفاده از مدل بلوغ قابلیت یکپارچه

دوره 16، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 56-39

10.22070/cs.2020.2458

مونا جامی پور؛ حسین معینی؛ مریم بهرامیان


2. کاربرد نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 167-178

غلامحسین مهدوی؛ سارا براتی‌مهر


3. شناسایی متغیرها و نسبت‌های مؤثر در اندازه‌گیری کارایی شعب بانک

دوره 6، شماره 32، پاییز و زمستان 1387، صفحه 93-108

محمد کاشانی‌پور؛ مصطفی قاضی‌زاده


4. ارزیابی عملکرد سازمان براساس شاخص‌های جوایز کیفیت ـ رویکرد DEA

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-14

سعید صفری؛ عادل آذر