1. تبیین رابطه سیستمهای اطلاعاتی (IS) و فرآیند تصمیم گیری مدیران میانی نظام بانکداری خصوصی ( مورد مطالعه : بانک سامان )

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-30

غلامعلی طبرسا؛ نیما گیلانی


2. مدل سیستمی اثربخشی کار تیمی در سیستم بانکی (مورد مطالعه بانک کشاورزی ج.ا.ا)

دوره 7، شماره 38، پاییز و زمستان 1388، صفحه 91-104

علی رجب‌زاده؛ محسن علیزاده ‌ثانی


3. سنجش میزان اثربخشی تکریم از ارباب رجوع در بخش عمومی با رویکرد تحلیل شکاف

دوره 6، شماره 32، پاییز و زمستان 1387، صفحه 59-74

سید حبیب‌اله میرغفوری؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ حبیب زارع‌احمدآبادی