1. رتبه بندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی و بررسی رابطه آن با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 51-70

کاوه مهرانی؛ آرش تحریری


2. بررسی عوامل موثر بر بازده غیر عادی کوتاه مدت شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 423-440

رسول برادران حسن زاده؛ جلال اسپوکه


3. رابطه بین نسبت قیمت به سود با ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 325-338

محمود یحیی‌زاده‌فر؛ روح‌اله حجابی


4. بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران

دوره 5، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 17-31

منصور کنعانی امیری


5. بررسی رابطه روش‌های تأمین‌ مالی (منابع خارجی) و بازده و قیمت سهام شرکت‌های بورس تهران

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1383، صفحه 39-44

احمد جعفری‌صمیمی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر؛ میرکریم عبادی‌دولت‌آبادی