1. طراحی مدل عملکرد بازاریابی بانک: تبیین نقش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و استراتژی‌های مدیریت ارتباط با مشتری، با نقش تعدیل‌گر فرهنگ

دوره 16، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-38

10.22070/cs.2020.2421

سید حمید خداداد حسینی؛ بشیر الصبری؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ پرویز احمدی


2. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازاریابی با تبیین نقش میانجی نوآوری و حافظه بازاریابی

دوره 16، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-78

10.22070/cs.2020.2425

مهدی دهقانی سلطانی؛ اسفندیار محمدی؛ امین همتی؛ مصطفی رئوفی


3. تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود فرآیندهای داخلی، رضایت مشتریان و سودآوری (مورد مطالعه: شعب سازمان تامین اجتماعی اصفهان)

دوره 15، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-48

10.22070/cs.2019.15.12.31

مجید محمدشفیعی؛ محسن سیفی؛ مرجان محمدی


4. طراحی الگوی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان‌های ایرانی با رویکرد تفسیری-ساختاری (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اردبیل)

دوره 14، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 141-159

10.22070/14.10.141

حسن مهرمنش؛ سید رحیم صفوی میرمحله


5. بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه : شرکت تراکتورسازی ایران)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 55-78

عظیم زارعی؛ مجتبی ملایی


6. عوامل حیاتی سازمانی در اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 137-154

بابک سهرابی؛ امیر خانلری