1. طراحی الگوی کارآفرینی در فناوری اطلاعات با تأکید بر نقش دولت مطالعه موردی: استان بوشهر

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-18

عبدالمجید مصلح؛ علی‌اصغر فانی


2. شناسایی عوامل مرتبط با میزان موفقیت کارآفرینان شرکت‌های کوچک صنعتی

دوره 7، شماره 35، بهار و تابستان 1388، صفحه 43-60

یداله مهرعلیزاده؛ حسین سجادی


3. تحقیقی پیرامون ویژگی‌های کسب و کارهای زنان کارآفرین تحصیل کرده دانشگاهی و مشکلات آنان در راه‌اندازی کسب و کار

دوره 6، شماره 32، پاییز و زمستان 1387، صفحه 37-48

زهرا آراستی؛ محمد رضا اکبری جوکار


4. بررسی بازار کار دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 5، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 73-87

یداله مهرعلی‌زاده؛ سیدعزیز آرمن


5. طراحی شرایط احراز صلاحیت متقاضیان ایجاد و توسعه مراکز و آموزشگاه‌های کارآفرینی در کشور*

دوره 5، شماره 23، بهار و تابستان 1386، صفحه 91-108

اسدالله کردنائیچ؛ محمود احمدپور داریایی؛ جلیل دلخواه


6. بررسی اعتبار پارادایم‌های شخصیتی در مطالعه و پیش‌بینی کارآفرینی

دوره 5، شماره 23، بهار و تابستان 1386، صفحه 53-64

ابراهیم مسعودنیا