1. عوامل موثر بر خرید تفننی محصول جدید با درگیری پایین

صفحه 1-10

حسین وظیفه دوست؛ هانیه میرمیران


2. اولویت‌بندی راهبرد‌ها در تجارت الکترونیکی (در سایت‌های تخفیف اینترنتی در ایران)

صفحه 11-24

ناصر حمیدی؛ احمد راه چمنی؛ سمیرا سادات مرتضوی


3. بررسی مقایسه‌ای میزان تأثیر جاذبه‌های تبلیغات تلویزیونی شرکت ایرانسل و همراه اول بر نگرش نسبت‌به نام و نشان تجاری و نگرش نسبت‌به تبلیغات (مطالعه موردی: دانشجویان کاربر تلفن همراه در شهر شیراز)

صفحه 25-36

مرضیه هاشمی


4. بررسی تأثیر تطابق شخصیتی برند، کیفیت ادراک شده و وجهه برند بر وفاداری به برند

صفحه 37-48

جیران محمدی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ اسلام فاخر؛ نسرین کافی کنگ


5. بررسی تأثیر عوامل پذیرش بانکداری الکترونیکی بر تبلیغات دهان‌به‌دهان با تأکید بر نقش واسطه‌گری رضایت و وفاداری مشتریان (مورد‌مطالعه: شعب بانک اقتصاد نوین شهرستان شیراز)

صفحه 49-60

نجمه توکل؛ احمد سرداری؛ مصطفی قاضی‌زاده


6. طراحی مدل تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران

صفحه 61-82

میثم شفیعی رود پشتی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ اسداله کردنائیج؛ محمود محمدیان


7. شناسایی انگیزه‌های انتقال پیام تبلیغاتی در بازاریابی ویروسی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)

صفحه 83-92

میثم شیرخدایی؛ سعید رضایی