بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری

نویسندگان

چکیده

از جنبه تئوریک، میزان و نحوه دسترسی فعالان بازار به اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم‌‌گیری، تأثیر مستقیمی بر شکل‌گیری فعل و انفعالات بازار دارد. با توجه به این‌که مالیه رفتاری(behavioral finance) سرمایه‌گذاران و نحوه تصمیم‌گیری در بورس‌های اوراق بهادار، ناشی از عوامل مختلفی است، تحقیق حاضر به منظور شناسایی این عوامل صورت گرفت. ابتدا از طریق پرسشنامه، اطلاعات جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی، عوامل مربوط شناسایی شد. در ادامه، عوامل مذکور در حوزه عوامل سیاسی، اقتصادی، روانی بازار و متغیرهای مالی در سطح شرکت با انجام تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل (LISREL)‌مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به ترتیب عوامل سیاسی،‌ عوامل روانی بازار، عوامل اقتصادی و عوامل مالی در سطح شرکت، بالاترین تأثیر را بر تصمیم‌گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock Holders’ Decision Making

نویسندگان [English]

  • M. Khademi Gerashi
  • M. Ghazizadeh
چکیده [English]

Theoretically, the method and the extent of people's accessibility to the necessary information for decision making have a direct effect on what is going on in the market. Given the fact that the investors financial behavior and the decision making process in stock exchange originates from different factors, the present study sought to identify the influential factors. First the data was gathered through a questionnaire, then factor analysis was performed and finally, the political, economic and psychological factors along with the financial variables in the corporation were deeply investigated through course analysis and using Lisrel software. Findings indicated that the political, psychological, economic and financial factors respectively influenced the stock holders' decision making at Tehran stock exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision making
  • financial behavior
  • Factor analysis
  • course analysis
  • structural equation model