اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 288
تعداد پذیرش 56
تعداد عدم پذیرش 182

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 55
تعداد مشاهده مقاله 20702
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14604
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 68 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 144 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 208 روز
درصد پذیرش 19 %