اهداف و چشم انداز

نشریه علمی راهبردهای بازرگانی در زمینه های رشته های مدیریت استراتژیک، راهبردها و سیاست گذاری استراتژیک و مدیریت بازرگانی علاقمند به دریافت مقالات با کیفیت و و نو از پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور و بین الملل را دارد.