بررسی رابطه بین مشارکت در بودجه‌بندی و عملکرد مدیران و اثر اطلاعات مرتبط با شغل در شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت

نویسندگان

چکیده

بودجه‌بندی از وظایف مدیران و بودجه، ابزاری برای کنترل، ایجاد انگیزه و ارزیابی عملکرد است. مطالعات زیادی نشان می‌دهند که مشارکت کارکنان سطوح مختلف در تهیه بودجه، موجبات بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم می‌آورد. در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان در بودجه‌بندی و عملکرد مدیران و اثر اطلاعات مرتبط با شغل بر این رابطه در شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مشارکت در بودجه‌بندی نقش قابل توجهی در دسترسی مدیران به اطلاعات مرتبط با شغل دارد و منجر به بهبود عملکرد آن‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Budgetary Participation and Individual Performance

نویسندگان [English]

  • M. tavakoli mohammadi
  • H. Eatemadi
چکیده [English]

Budgeting is one of management tasks and tools for control, motivation and performance evaluation. Empirical research has studied the motivational and cognitive mechanisms by which participation may be related to employee performance. The objective of this article is to examine the perceived level of job-relevant information as an intervening variable between budgetary participation and individual performance in Iranian Oil and Gas Company. Job-relevant information (JRI) is information that facilitates job-related decision making. The result of this study, based on a questionnaire survey of division financial and budget managers in large corporations, suggest that participation affects performance, not directly, but through (JRI).

کلیدواژه‌ها [English]

  • budgeting
  • Participation
  • job
  • relevant information
  • motivation
  • performance