طراحی سیستم تصمیم‌گیرنده خبره در برنامه‌ریزی شغلی کارکنان سیستم بانکی

نویسندگان

چکیده

از رویکردهای نوین و مورد توجه نظام‌های مدیریت در دنیای امروز رویکرد مدیریت دانش است. این رویکرد با توجه به فرایند کنونی تغییر سازمان‌ها به سوی سیستم‌های یادگیرنده و استفاده از فنون فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی اهمیت فوق‌العاده یافته‌است. تأکید فراوان حوزه‌های مدیریتی در نظام مدیریت دانش نیز در این راستا شکل گرفته است، ولی آنچه در غالب تحلیل‌های مدیریتی مورد غفلت واقع شده، استفاده از ابزارهایی است که به واسطه آن‌ها بتوان این رویکرد نوین را عملیاتی کرد. از جمله این ابزارها و شاید مهم‌ترین آن‌ها سیستم‌های خبره است. از طرف دیگر، در حوزه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی، رویکرد برنامه‌ریزی کارراهه شغلی، امروزه بسیار مورد توجه است و تحلیل‌های آن به طور گسترده در برنامه‌ریزی نیروی انسانی قابل استناد است. در این بررسی، مرور کلی سیستم‌های خبره و اجزایش و به‌کارگیری آن در طراحی نظام مسیر شغلی (کارراهه شغلی) مورد تأکید قرار گرفته‌است. در حوزه کارراهه شغلی، تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی مسیر شغلی مورد توجه قرارگرفته و با بیان یک افته کاربردی، متدولوژی طراحی سیستم خبره در برنامه‌ریزی کارراهه شغلی سیستم بانکی مورد بحث واقع شده‌است. مؤلفه‌های اثرگذار کارراهه شغلی مواردی مانند تجربه، تحصیلات، دوره‌های آموزشی، پست های سازمانی قبله، مهارتهای کارکنان، آزمون و زمان هستند که این مؤلفه‌ها با برگزاری جلسات کارشناسی و با استناد به روش‌های کار گروهی شناسایی شده‌اند. متغیرهای اصلی مسیر شغلی ارتقا، تثبیت و چرخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پایگاه داده‌های مشاغل و پایگاه داده‌های کارکنان طراحی شده و به پایگاه دانش متصل شده‌اند. بنابراین سیستم خبره برنامه‌ریزی شغلی طراحی گردیده‌است که این سیستم هوشمند می‌تواند به تصمیم‌گیرندگان درباره مسیر شغلی کارکنان مشاوره دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Expert Decision Making System in Career Planning: The Case of Banking System

نویسندگان [English]

  • A. Rajabzadeh
  • Sh. Elahi
چکیده [English]

Knowledge management is one of the new approaches in management discipline. This approach is changed with the current trends in information technology and artificial intelligence.
But, one of the most important thing that is neglected in this analysis is using of suitable tools such as expert system.
On the other hand, in human resources management domain, job career planning is very important subject.
In this study the review of expert system and its elements in job career is emphasis. In job career domain, the definitions and concepts are considered, and then with describing a case study, in banking system expert system design is considered. Affective variables consist of experience, education, prior position, personnel skills and on the job test are analyzed.
These variables are recognized by work group using, the basic variable are consist of promotion, stability, and notation. Job-database and personnel data based is designed they related to knowledge based-So, the job career path expert system is designed and it can be as consultant to manger for decision making.