بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان بنیاد شهید

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر میزان اثر بخشی اجرای دوره‌های عمومی آموزش کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ارتقای دانش، نگرش و مهارت کارکنان آموزش دیده را در چهار مقوله مورد ارزیابی قرار داده است : «دانش اعتقادی، اجتماعی و اداری»، «رضایت شغلی»، «شاخص‌های رفتاری» و «نگرش نسبت به آموزش». برای تعیین آثار دوره در مقوله‌های یاد شده از دو گروه از کارکنان استفاده شد: گروه آزمایشی که در دوره‌ها شرکت کرده بودند و گروه گواه که دوره‌های مربوط را نگذرانده بودند. روش تحقیق علی- مقایسه‌ای و نحوه گرد آوری داده‌ها، دانش‌سنجی و نظرسنجی بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، به جز برخی از مؤلفه‌های شاخص‌های رفتاری، شامل تعهد و مسئولیت‌پذیری، در سایر مقوله‌ها تفاوتی بین کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Effectiveness of on-the-Job Training for Employees in the Islamic Revolution Martyr Organiza-tion (IRMO)

نویسندگان [English]

  • M. Saeedy Rezvani
  • T. Beynaghi
چکیده [English]

The study evaluates the effectiveness of conducting general training programs, knowledge improvement, a Hitudg and skill development for employees of IRMO in for areas: "religious knowledge, social and administrative knowledge", "job satisfaction", "behavioral indicators" and "a Hitude toward the training".
Two groups of employees naming experimental group which participated in the courses and control group that did not participated in the courses were used to determine the effect. The method of research was causal-comparative and knowledge assessment together with a survey were applied to collect data. According to the results of the research, except for some behavioral indicators including commitment and being responsible, there was no difference between the trained employees and untrained employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • On-the-job training
  • training effectiveness
  • general training
  • employee training