دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1391 
بررسی ارتباط عوامل تشکیل دهنده بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان

صفحه 1-14

بهرام رنجبریان؛ مجتبی براری؛ تورج رضایی


بررسی عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های دولت الکترونیک در بخش بازرگانی ایران

صفحه 15-40

احمد سرداری؛ محسن اعظمی


طراحی الگوی ارتباط بین آمادگی الکترونیکی ملی و بازده سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در فناوری اطلاعات: رویکردی فراتحلیلی

صفحه 41-54

سعید فتحی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ پریسا یعقوبی منظری


بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه : شرکت تراکتورسازی ایران)

صفحه 55-78

عظیم زارعی؛ مجتبی ملایی


تاثیر انعطاف پذیری زیرساختارهای فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان

صفحه 79-100

غلامرضا خوش سیما


تعیین عوامل مرتبط با قصد خرید در تجارت الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکت قطارهای مسافری رجاء)

صفحه 101-120

مصطفی قاضی زاده؛ احمد سرداری؛ زهره زندیه؛ رقیه روشن قیاسی


تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی

صفحه 121-134

فریبرز رحیم نیا؛ حبیب الله دعائی؛ مسعود علیزاده