بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران

نویسندگان

چکیده

بازار سرمایه با هدایت سرمایه‌های ریز راکد به فرایند تولید، نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا کرده، به عنوان شاخص تب نمای اقتصادی عمل می‌کند. بنابراین، توجه به مبانی اساسی تصمیم‌گیری این نوع بازارها به‌خصوص در ایران که ادبیات جوانی در این باره دارد، ضروری می‌نماید. با نگاهی به ادبیات این بازار ملاحظه می‌شود که سود و زیان، مبنای اصلی بیش‌تر تصمیم‌گیری‌هایی چون مدل‌های ارزشیابی و قیمت‌گذاری سهام است که صحت، دقت، قابلیت اعتماد، اطمینان و قابلیت پیشگویی آن، رابطه مستقیمی با صحت چنین تصمیم‌گیری‌هایی دارد. ولی وجود ضعف ونارسائی‌های عمده در فرایند تهیه آن، همچون وجود برآوردها، استفاده از روش‌های متنوع حسابداری و هموارسازی، نقش مهم تصمیم‌گیری آن را تهدید می‌کند. برای کاهش چنین تهدیداتی، تحلیل هایی چون کیفیت سود ارائه شده که به طورخلاصه به درجه نقدینگی، میزان ارائه محافظه کارانه، دقت و صحت اندازه‌گیری، کاهش میزان استفاده از برآوردها، قابلیت پیشگویی، میزان اجزای نرمال و قابلیت تکرارآن مربوط است. این پژوهش نیز که به بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران می‌پردازد با جمع آوری و تحلیل شاخص‌های کیفیت سود، حکایت ازآن دارد که روابط شاخص‌های سود ناخالص، هزینه مدیریت فروش، بازده سرمایه به کارگرفته شده و تحقق نقدینگی با بازده سهام در سطح 95 درصد معنا دار بوده، حال آن که این رابطه برای شاخص‌های حساب‌های دریافتنی، ارزش مطلق معوقه‌های کل، اجزای غیرعملیاتی سود، نسبت سرمایه گذاری مجدد دارایی‌های سودآور، تحقق سود، محافظه کاری، موجودی و نقدینگی عملیاتی معنا دار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Relationship Between Quality Earning and Stock Returns for the Comparies Listed in Tehran SE

نویسندگان [English]

  • H. Etemadi
  • M. Eimani-Barandagh

چکیده [English]

  Captial market plays an important role in ecomomy, and is known as an economy health index. Therefore it is essential to study this market and its decision making basis especially in Iran. Financial statements in general and general statement in particular are the key factors of decision making in this market. Income statement shows the net income of a financial period. It is also the principal basis for decision making, evaluation model, and stock princing. Its precision, accuracy, reliability and predictability have a direct relationship with decision making precision. But weakness in income measurement process as well as employing weak accounting procedures, estimations, predictions and smoothing threaten decision making role of income statement. Analysis of earning quality, in academic literature, is one of the important procedures for decreasing the above-mentioned threat. There is no perfect definition for earning quality. But risk reduction is directly related to cash realization, solvency, conservatism, precision of measurement and predictions, predictability, normal consistency, and persistence of reported income. This survey analyzing all of the earning quality indices indicated by other researchers and found that, there is a significant relationship between indices of gross profit, sales management expenses, return on capital employed and cash realization with stock returesn. But according to the research results, no significant relationship was observed between indices of receivabel accounts, accruals, productive asset reinvestment ratio, un-operational income, conservatism, operating cash flow, EPS to PEPS ratio, and inventory with stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality earning
  • Stock return