دوره و شماره: دوره 5، شماره 26، دی 1386 
طـراحی مـدل تـصمیم‌گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مدیران

صفحه 1-17

منصور مؤمنی؛ افشین جهانبازی


بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران

صفحه 17-31

منصور کنعانی امیری


رابطه‌ رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش‌ و پرورش

صفحه 31-39

علی اکبر امین بیدختی؛ معصومه صالح ‌پور


مدلی برای بهبود بهره‌وری تصمیم‌گیری گروهی

صفحه 39-61

صدیقه خورشید؛ کارو لوکس؛ محمد سعید تسلیمی


بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران

صفحه 61-72

حسین اعتمادی؛ محمد ایمانی برندق


بررسی بازار کار دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های دولتی ایران

صفحه 73-87

یداله مهرعلی‌زاده؛ سیدعزیز آرمن


پارادایم‌های رقیب در علم سازمان و مـدیـریـت: رویـکـرد تـطبـیقـی به هستـی‌شنـاسی، شنـاخت‌شنـاسی و روش‌شناسی

صفحه 89-104

حسن دانائی‌فرد