تحقیقی پیرامون ویژگی‌های کسب و کارهای زنان کارآفرین تحصیل کرده دانشگاهی و مشکلات آنان در راه‌اندازی کسب و کار

نویسندگان

چکیده

در ایران، کارآفرینی پدیده‌ای بسیار نو و تحقیقات در این زمینه خصوصا کارآفرینی زنان، بسیار محدود است. علی‌رغم این‌که در سال‌های اخیر تمایل زنان ایرانی به داشتن مشارکت اقتصادی و اجتماعی و خصوصاً تحصیلات عالی افزایش یافته است، استفاده بهینه از مشارکت آنان در امور اقتصادی جامعه میسر نشده است. یافتن منابع مالی مناسب، دسترسی به اطلاعات، ایجاد تعادل بین کار و خانواده و جلب اعتماد دیگران از مواردی است که در اکثر تحقیقات کارآفرینی به عنوان موانع و مشکلات زنان در راه‌اندازی کسب و کار مشاهده می‌شود. به منظور دریافت شناخت کلی از زنان کارآفرین تحصیل کرده دانشگاهی و کسب و کارهای آنان و شناسایی عوامل مؤثر بر راه‌اندازی موفق کسب و کارهای کارآفرینانه توسط آنان، تحقیقی وسیع و ملی در جامعه زنان کارآفرین تحصیل کرده دانشگاهی با استفاده از پرسشنامه‌ای که بدین منظور طراحی و با نظرات خبرگان کارآفرینی و انجام پیش آزمون، اصلاح گردید، انجام شد. این مقاله فقط قسمتی از نتایج این تحقیق که در رابطه با ویژگی‌های کسب و کارهای زنان و موانع و مشکلات آنان در راه‌اندازی کسب و کار است، را بیان می‌کند. این نتایج نشان می‌دهد علی‌رغم این‌که یک سوم کسب و کارهای زنان در زمینه خدمات آموزشی، تحقیق و مشاوره فعال هستند، حدود نیمی از آن‌ها در زمینه تولید صنعتی و خدمات مرتبط از قبیل حمل و نقل، بسته‌بندی و تبلیغات فعالیت دارند. همچنین مهم‌ترین مشکلات زنان کارآفرین تحصیل کرده دانشگاهی را وجود قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی اداری، اخذ مجوزها و تأمین منابع مالی تشکیل می‌دهند و مواردی از قبیل تضاد نقش‌ها، مدیریت کسب و کار و وجود تبعیض‌ها که از مسائل جنسیتی ناشی می گردند و در ادبیات تحقیق از آن‌ها به عنوان مشکلات اساسی کسب و کار زنان نام برده شده است، مانع جدی زنان کارآفرین تحصیل کرده دانشگاهی ایران محسوب نمی‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research on the Characteristics of Iranian Educated Women Entre-preneurs Businesses and Their Problems In Starting Their Business up

نویسندگان [English]

  • Z. Arasti
  • M.R. Akbarijokar
چکیده [English]

Entrepreneurship is a new phenomenon in Iran and the research on this subject especially in women entrepreneurship is very limited. In most of the entrepreneurship researchs, access to suitable financial and information resources, a balance between business and family, and attraction of the others' confidence have been considered among the women entrepreneurs' problems and obstacles in starting the businesses up.In order to capture a general knowledge of Iranian educated entrepreneur women and their businesses and the influencing factors on starting new entrepreneurial businesses successfully, a large scale national study is conducted in academic educated entrepreneual women common unity using a questionnaire desinned for this purpose and improved by entrepreneurship experts views and a pilot suty. This article presents a part of the results about characteristics of Iranian women businesses and their problems in starting the businesses up. The results point out that in spite of the fact that one third of Iranian women businesses are in education, research and advisory services but, half of women working population are in industrial production and related services including transportation, packaging and advertising. Moreover, the most important problems of the Iranian academic educated women entrepreneurs are the preventive regulations, administrative bureuulvacy, getting patents, and developing financial resources bureaucratic procedures, The role conflicts, managing businesses and gender-based discripmination which are refered to in the literature as the major problems of women businesses, were not found in the study to be a serious restriction for academic educated women entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • women
  • business
  • women entrepreneurs problems