دوره و شماره: دوره 6، شماره 32، دی 1387 
کاربرد الگوی تحلیل استراتژیک در بررسی وضعیت صنایع الکترونیک مصرفی در کشور

صفحه 1-27

سعید صفری؛ بتول کیایی


بررسی رابطه بین رعایت توصیه‏های ایمنی و حوادث شغلی در کارخانجات منطقه غرب استان مازندران

صفحه 25-37

حسن علی آقاجانی؛ سیاوش طهماسبی


تحقیقی پیرامون ویژگی‌های کسب و کارهای زنان کارآفرین تحصیل کرده دانشگاهی و مشکلات آنان در راه‌اندازی کسب و کار

صفحه 37-48

زهرا آراستی؛ محمد رضا اکبری جوکار


طراحی مدل‌ بهبود بهره‌‌وری با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات

صفحه 47-58

یحیی اسلامی؛ کامران فیضی


سنجش میزان اثربخشی تکریم از ارباب رجوع در بخش عمومی با رویکرد تحلیل شکاف

صفحه 59-74

سید حبیب‌اله میرغفوری؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ حبیب زارع‌احمدآبادی


بررسی نقش صندوق تعاون کشور و نظام بانکی در تأمین مالی شرکت‌های تعاونی‌تولیدی

صفحه 75-95

ابراهیم عباسی؛ سیمین وظیفه شناس


شناسایی متغیرها و نسبت‌های مؤثر در اندازه‌گیری کارایی شعب بانک

صفحه 93-108

محمد کاشانی‌پور؛ مصطفی قاضی‌زاده


نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی

صفحه 109-124

بهروز قلیچ‌لی؛ سیدحمید خداداد‌حسینی؛ اصغر مشبکی


بررسی تأثیر به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال‌های 84-1379

صفحه 125-141

سیداحمد حسینی؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ حسین عباسی‌اسفنجانی