کاربرد الگوی تحلیل استراتژیک در بررسی وضعیت صنایع الکترونیک مصرفی در کشور

نویسندگان

چکیده

صنایع الکترونیک با توجه به ویژگی های منحصر به‌فردش، تنها صنعتی است که دارای رشد 15درصد در جهان است. این صنعت از نظر تحول و نوآوری بیش‌ترین درصد پیشرفت را به خود اختصاص داده، به‌طوری ‌که پدید آمدن محصولات جدید الکترونیکی، تحولات عظیمی را در زندگی بشر ایجاد کرده است. تنوع محصولات الکترونیک مصرفی، استفاده از تکنیک‌های پیچیده بازاریابی، استفاده از فناوری‌‌های تولید و محصول و سایر پیشرفت‌های فناورانه باعث گردیده که این محصولات با گروه عظیمی از مشتریان، بتوانند بازارهای بسیاری را کسب کنند . از آن‌جا که شرکت‌های تولید کننده محصولات الکترونیک مصرفی در کشور با چالش‌های متعددی مواجه هستند، در این مقاله سعی می‌شود مشکلات و وضعیت فعلی صنایع الکترونیک مصرفی کشور مورد شناسایی قرارگیرد. براساس یافته‌های این پژوهش، وضعیت این صنعت در کشور رو به رکود و مواجه با چالش‌های اساسی، ازجمله ضعف فناوری تولید، فشار رقبای خارجی و ... است و پیشنهادهایی جهت رفع مشکلات این صنایع ارائه گردیده که مهم‌ترین آن ایجاد انجمن صنایع الکترونیک مصرفی کشور متشکل از چند انجمن موجود به‌صورت یک نهاد غیردولتی فعال است که به جهت‌دهی و اطلاع‌رسانی بازار و فناوری صنایع کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of the Strategic Analysis Pattern in the Study of Consum Electronics Industries in Iran

نویسندگان [English]

  • S. Safari
  • B. Kiaei
چکیده [English]

The Electronics Industries(E.I) by its Unique Traits, E.I. is the only industry with: 15% growth rate in the world. In terms of change and innovation, the industry has experienced the greatest percentage in progress, such that new electronic product developments has made amazing changes in human life. Consumer electronic products variety, applying high-tech methods, using technologies in production, and the other technological advancements has turnd these products and their huge consumers capable of attracting a wide range of markets. Since the manufacturers face different challenges in the country, we are up in this (study) to Identify the existing problems. Findings of the study suggest that the industry is on recession, facing with serrious challenges including inadequacy in production technology, foreign competitors pressure and … some suggestions are proposed to rectify the industry's problems, most important of which are to develop a society of the country's consumer electronic industries consisting a few existing societies in a form of a proactive non-state institute to help providing direction and market information and technology to the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • D, consumer electronic products