بررسی تأثیر شایعات بر ادراک و رفتار فعالان بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر توجه به مباحث مالی رفتاری در کانون تمرکز اندیشمندان مالی وعلوم رفتاری قرار گرفته است . در این میان شایعات و تاثیر آن بر رفتار سرمایه گذاران از جمله مباحث نوین و مطروحه در این حوزه قلمداد می شود . در این پژوهش کوشیده شده است با بررسی جنبه های مختلف شایعه و رابطه آن با مالی رفتاری به بررسی شایعه و چگونگی تاثیر آن بر رفتار سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود ودر ضمن با طبقه بندی و تحلیل پاسخهای افراد مورد پژوهش بر اساس متغیرهای جنسیت ، تحصیلات مرتبط ، سابقه فعالیت و نوع شغل کوشش شده است به تفاوتهای احتمالی رفتار طبقات گوناگون پرداخته شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Rumors on Under-standing and Behavior of Investors in Tehran Stock Market

نویسندگان [English]

  • M Movafaghi
  • R Tehrani
  • S Baharvand
چکیده [English]

In recent years, behavioral finance has been an important issue among scholars in the field of finance and behavior science. Consequently, rumors and their effects on the behaviors of investors is a new subject which is being studied by researchers in some academic centers. Here, we have tried to study different aspects of rumors and their probable effects on decision making of investors. We categorized the answers on the basis of gender, academic degrees, work type and work expe-rience of respondents to find out the important variables of their deci-sion making process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumor
  • Behavioral Finance
  • Information
  • Mann- Whitney test