دوره و شماره: دوره 9، شماره 47، تیر 1390 
پژوهشی کاربردی در بخش دولتی: چگونه سازمان جدیدی را طراحی کنیم؟

صفحه 31-50

حسن دانائی‌فرد؛ علی اصغر انواری رستمی؛ علی صالحی؛ علی بهاری‌فر؛ مهشید فروهی؛ مسلم علی محمدلو؛ مجید باب‌الحوائجی


شناسایی ابعاد کیفیت خدمات در صنعت لیزینگ خودرو (مطالعه موردی)

صفحه 81-96

محمدعلی سرلک؛ علیرضا آخوندی؛ حمیدرضا وزیرزنجانی


بررسی نقش پرتفوی رفتاری در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 133-146

میراحمد امیرشاهی؛ حسن قالیباف اصل؛ محمود شیرازی؛ ویدا سیاه‌تیری


محک پیشرو بودن شاخص ها قیمت سهام در بورس تهران

صفحه 283-294

محمد هاشم بت شکن؛ مصطفی قاضی زاده؛ ناصر علیزاده


ارائه یک متالوژی چند معیاره مبتنی بر منطق فازی برای انتخاب پروژه تحقیق و توسعه

صفحه 343-354

مقصود امیری؛ بهزاد باقری؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محبوبه حسینیان


بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهد

صفحه 345-358

غلامحسین قائدی؛ مینا قبادی؛ مسعود نصرت‌آبادی؛ رضا رستمی؛ رسول روشن؛ فرامرز فلاحی


عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام

صفحه 511-522

محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ علیرضا پاکدین