دوره و شماره: دوره 9، شماره 50، دی 1390 
شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر در تشکیل شرکت های هلدینگ در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مدیران

صفحه 1-16

سعید خدامرادی؛ محمد علی میرزا کوچک شیرازی؛ محمد وزین کریمیان


بررسی موانع مؤثر بر تحقق دورکاری در کشور

صفحه 17-30

محمد فتحیان؛ علیرضا جهانی


بررسی اثر تغییرات نرخ تسعیر ارز و تورم بر بازدهی سهام شرکتهای فعال در صنعت روغن نباتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 31-42

سعید خدامرادی؛ ذبیح ا… داودآبادی؛ سید احمد حسینی؛ ذبیح ا… داودآبادی


بررسی استراتژی های شتاب ومعکوس در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 43-50

حسن قالیباف اصل؛ هاجر کمالی


رتبه بندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی و بررسی رابطه آن با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 51-70

کاوه مهرانی؛ آرش تحریری


بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت‌های کوچک و متوسط

صفحه 71-96

محمد فتحیان؛ عاطفه شیخ


رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان

صفحه 97-112

ابوالحسن فقیهی؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ سید محمد مهدی موسوی


بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان

صفحه 113-130

عبدالرضا بیگی‌نیا؛ سیّد مهدی الوانی؛ اصغر گلشن


آزمون بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 131-142

رضا راعی؛ علیرضا سارنج؛ حجت اله انصاری


مقایسه پارامتریک مرزهای کارایی مدل های مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تبرید شبیه سازی شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 143-164

مسعود ملائی؛ محمد جواد شیخ؛ سعید خدامرادی


بررسی رابطه بین سبک رهبری و موفقیت مربیان زن ورزشی کشور

صفحه 165-176

اسد اله کردنائیج؛ قدرت اله باقری؛ محمد رضا زالی؛ زهرا گلدار


رابطه دشواری هدف و رهبری تحول‌گرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی

صفحه 177-190

محسن گل پرور؛ نفیسه وکیلی؛ سید حمید آتش پور


ارزیابی وضعیت مدیریت برون-سپاری مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز

صفحه 191-206

هوشنگ تقی‌زاده؛ زین‌العابدین صادقی باروجی


بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تعالی سازمانی

صفحه 207-226

سعید صفری؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ محمد رشیدی فرد


بکارگیری مدل بهینه سازی چند معیاره فازی برای غربالگری سهام شرکت های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 227-244

مالک طهوری؛ صفر فضلی؛ سعید یاورزاده


تأثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر هویت سازمانی آنان

صفحه 245-262

طیبه امیرخانی؛ عسل آغاز


رتبه‌بندی دانشگاه‌های منتخب بر اساس زیرساخت‌های مدیریت دانش

صفحه 263-286

عیسی نیازی؛ اسمعیل ابونوری


تبیین عوامل موثر برارتقاء وجدان کاری با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 287-314

سعید صفری؛ عبد المجید پولادرگ؛ محمد کاظمی برزی


رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی

صفحه 315-328

غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین؛ علی حمیدی‌زاده؛ فاطمه حاج کریمی


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان (مطالعه موردی: استانداری قم)

صفحه 329-344

علی حسین کشاورزی؛ سید احمد حسینی؛ لیلا حیدری نسب؛ علی اصغر آمده


بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان فارس

صفحه 345-358

سید احمد حسینی؛ علی حسین کشاورزی؛ فرجام زارع؛ امین عربی


بررسی تاثیر اجرای نظام پیشنهادها بر یادگیری سازمانی

صفحه 359-376

مهرداد مدهوشی؛ ایثار باتمان قلیچ


ضریب نزدیکی در الگوریتم‌های تاپسیس فازی

صفحه 377-404

خداکرم سلیمی فرد؛ سبحان جویبار


الگوی روابط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی

صفحه 405-416

محسن گل‌پرور؛ خیراله حسین‌زاده؛ اصغر آقایی


رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای تلافی جویانه با توجه به نقش باورهای جبران عدالت

صفحه 417-432

محسن گل‌پرور؛ زهرا واثقی


شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی

صفحه 433-450

حسین صفرزاده؛ مجتبی فروتن


بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان

صفحه 451-464

ناصر حمیدی؛ ابوالقاسم بازرگان؛ فهیمه جباری


اثر اینترنت برکسب مزیت رقابتی (مطالعه تحقیقی پیرامون دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تهران)

صفحه 465-482

محمدرضا فرزین؛ یزدان شیر محمدی