الگوی ریسک‌های مدیریت راهبردی در صنعت بیمه ایران

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مدیریت راهبردی یکی از راه‌هایی است که می‌تواند کمک شایانی به شرکت‌های بیمه ایرانی کند تا با تحولی جدی بتوانند در جایگاه شایسته خود در سطح جهان قرار گیرند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بسیاری از فرایندهای راهبردی در سازمان‌ها به شکست منجر می‌شوند. راهبردهایی که با شکست مواجه می‌شوند، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی به سازمان، موجب از دست رفتن فرصت‌ها و منافع آتی و همچنین آسیب به سودآوری و مزیت رقابتی می‌شوند. به عواملی که موجب شکست راهبردها می‌شوند اصطلاحاً ریسک‌های مدیریت راهبردی (یا ریسک‌های راهبردی) اطلاق می‌شود که هدف این تحقیق، شناسایی این دسته از ریسک‌ها برای صنعت بیمه ایران است تا مدیران بیمه‌ای پیش از آغاز فرایندهای راهبردی با موانع پیش روی خود آشنا شده و در نتیجه بهتر بتوانند با آنها مقابله کرده و احتمال موفقیت راهبردها را بالا ببرند. طبق بررسی‌های انجام شده تاکنون هیچ تحقیقی در کشور در این باره انجام نشده است. برای شناسایی ریسک‌های مدیریت راهبردی در صنعت بیمه ایران، از روش داده‌بنیاد استفاده شده و داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق مصاحبه‌های عمیق با تعدادی از خبرگان و پژوهشگران برجسته صنعت بیمه جمع‌آوری شده است. این افراد به روش قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شده‌اند. مصاحبه‌ها به روش کدگذاری با بهره گیری از نرم افزار اطلس تی تحلیل شده‌اند که در نتیجه آن ابتدا 97 مفهوم شناسایی شد و پس از طبقه‌بندی، ریسک‌های مدیریت راهبردی صنعت بیمه ایران در قالب ریسک‌های منابع انسانی، ریسک‌های تجاری (محیطی)، ریسک‌های عملیاتی و ریسک‌های وقایع شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Management Risks Model in the Iranian Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • nader mazloomi
  • mehdi haghighi kaffash
  • vahid khashei
  • ali akbar nateghi
چکیده [English]

     Strategic management is one of the ways through which Iranian insurance companies may attain their deserving position globally. Research results indicate that many strategic processes in organizations lead to failure. Strategies that fail, in addition to imposing additional costs on the organization, will cause loss of future opportunities and benefits as well as damage to profitability and competitive advantage. Strategic management risks (or strategic risks) are used to address the factors that defeat strategies. The purpose of this study is to identify these risks for the Iranian insurance industry, so that risk managers become familiar with the obstacles ahead of them before the start of strategic processes.And to enable them to cope with such obstacles and increase the likelihood of success of the strategies. According to the study conducted, no related research has been carried out in this country so far. To identify the strategic management risks in the Iranian insurance industry, the data base method has been used and the data required for the research has been collected through in-depth interviews with a number of prominent experts in the insurance industry. These people are selected by judgment and snowball. The interviews were analyzed using codec method using the Atlas software. As a result, 97 concepts were identified first and, after classification, the strategic management risks of the Iranian insurance industry in the form of human resource risks, business risks (environment), operational risks and event risks Were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management Risk
  • Strategic Risk
  • Insurance Industry
  • Database