نویسنده = احمد راه چمنی
پیشایندها و پیامدهای هم آفرینی ارزش در محیط آنلاین با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22070/cs.2023.17161.1269

محمودرضا شاهسوندی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احمد راه چمنی


ارائه مدل چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران

دوره 16، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 201-212

10.22070/cs.2020.2474

محمدرضا جعفرزاده؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ احمد راه چمنی؛ ایرج ساعی ارسی