دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1393 
طراحی و تدوین الگوی فرایند تعالی مشتریان در بخش خدمات بانک و بیمه

صفحه 1-18

فاطمه السادات مدنی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسدا... کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی


بررسی تأثیر تحریف‌های شناختی بر احساسات منفی مصرف‌کنندگان نسبت به برند و رویکردهای رفتاری آنها

صفحه 19-32

سیدمحمد طباطبایی نسب؛ معصومه آبیکاری


بررسی و اعتبارسنجی الگوی تبلیغات الکترونیک فرش درتهران

صفحه 33-46

ناصر یزدانی


مطالعه راهبرد‌های قیمت‌گذاری و رابطه‌ی آن با قابلیت‌های بازاریابی در شرکتهای تولیدی

صفحه 47-62

رضا شافعی؛ پرویز کفچه؛ فاتح داروند


بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ‌های مصرف‌کنندگان

صفحه 63-78

فرزانه احمدوند؛ احمد سرداری


بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از سیستم رزرو اینترنتی در صنعت هتلداری

صفحه 79-90

عظیم زارعی؛ داود فیض؛ نگین معصومی