نویسنده = عظیم زارعی
ارائه یک روش برای شبیه‌‌سازی‌ ارتباطات بین سازمانی دستگاه‌های دولت

دوره 3، شماره 1، تیر 1384، صفحه 19-36

عادل آذر؛ بهروز زارعی؛ عظیم زارعی


مستندسازی گسترده فرایندها در بخش دولت: ارائه‌ یک راهکار

دوره 2، شماره 8، دی 1383، صفحه 15-30

بهروز زارعی؛ عظیم زارعی