1. بررسی توسعه قابلیت‌ها و کارایی بازاریابی تجارت الکترونیک در ارتقاء عملکرد شرکت‌ها (مطالعه موردی شرکتهای صادراتی استان تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22070/cs.2020.2449

احمد سرداری؛ فرهنگ آبرومندی؛ مهدی دادپور


2. ارائه مدلی برای موفقیت شرکتهای دانش بنیان و فناور نوپا در ایران با تمرکز بر تناسب ویژگی‌های ایده و عامل (تیم)

دوره 16، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-112

10.22070/cs.2020.2464

محسن شهرکی؛ کمال سخدری؛ احمد سرداری؛ محمد عزیزی


3. بررسی تاثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید بر نقش استراتژی خلق مشترک ارزش (مورد مطالعه : شرکت‌های بیمه خصوصی)

دوره 16، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-180

10.22070/cs.2020.2470

احمد سرداری؛ فاطمه امیری


4. بررسی رابطه‌ی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شرکت حمل و نقل مسافری رجاء)

دوره 14، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-90

10.22070/14.9.77

مهدیه بیاتی صداقت؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی


5. شناسایی عوامل محدودکننده موثر بر صادرات کالاهای فنآور محور

دوره 12، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-56

مریم آقاموسی طهرانی؛ احمد سرداری؛ عبدالحسین کرم پور


6. تجزیه و تحلیل موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری (ISM)

دوره 12، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 38-29

رضا امیدوار؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی


7. بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ‌های مصرف‌کنندگان

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 63-78

فرزانه احمدوند؛ احمد سرداری


8. بررسی تأثیر عوامل پذیرش بانکداری الکترونیکی بر تبلیغات دهان‌به‌دهان با تأکید بر نقش واسطه‌گری رضایت و وفاداری مشتریان (مورد‌مطالعه: شعب بانک اقتصاد نوین شهرستان شیراز)

دوره 11، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-60

نجمه توکل؛ احمد سرداری؛ مصطفی قاضی‌زاده


9. بررسی عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های دولت الکترونیک در بخش بازرگانی ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-40

احمد سرداری؛ محسن اعظمی


10. تعیین عوامل مرتبط با قصد خرید در تجارت الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکت قطارهای مسافری رجاء)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-120

مصطفی قاضی زاده؛ احمد سرداری؛ زهره زندیه؛ رقیه روشن قیاسی


11. بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل TAM (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 443-462

مهدی بشیری؛ احمد سرداری؛ مهدی جنیدی


12. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در مراکز علمی - پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ در شهر تهران

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1383، صفحه 45-54

احمد سرداری