1. جلوگیری از افول عملکرد برند با تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی

دوره 15، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 134-145

10.22070/15.11.134

امین کهیاری حقیقت؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم‌اله زارعی؛ زهره دهدشتی‌شاهرخ


2. مفهوم‌پردازی "پرتفولیوی دوسوتوان" در شرکت‌های هلدینگ: نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک

دوره 14، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-76

10.22070/14.9.57

محمد طالاری؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسداله کردنائیج؛ عادل آذر


3. اندازه‌گیری رقابت‌پذیری زنجیره‌های تأمین با رویکرد فازی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 55-72

ابوالفضل کزازی؛ عادل آذر؛ ابوذر زنگویی نژاد


4. تدوین و تحلیل مولفه‌های برون‌سپاری در بخش دولتی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 99-120

علی رجب زاده؛ عادل آذر؛ علی حسینی


5. رفتار سازمانی و شبکه‌های عصبی مصنوعی، پژوهشی برای آوازه‌سازی در بانک‌های دولتی

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 287-302

غلامرضا عسگری؛ عادل آذر؛ عباس مقبل‌باعرض


6. رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 443-460

علیرضا پویا؛ عادل آذر؛ اصغر مشبکی؛ احمد جعفرنژاد


7. اولویت‌بندی برنامه‌های بهبود سازمان با استفاده از مدل غربالگری فازی

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 95-112

عادل آذر؛ غلامرضا توکلی


8. وزن‌دهی نیازمندی‌های طراحی در بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای- ارائه یک رویکرد فازی

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 221-236

بیژن نهاوندی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل‌باعرض؛ نوید جعفری نژاد؛ رضا فرهی


9. رتبه‌بندی فنون تصمیم‌گیری چندشاخصه MADM با استفاده از برخی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی و مقایسه آن با رتبه‌بندی به روش DEA

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 23-38

عادل آذر؛ فرهاد وفایی


10. طراحی مدل برنامه‌ریزی‌ نیروی انسانی برای بیمارستان‌های آموزشی مورد مطالعه: بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 79-90

جیران محمدی؛ عادل آذر؛ حسن زارعی‌متین


11. ارائه یک روش برای شبیه‌‌سازی‌ ارتباطات بین سازمانی دستگاه‌های دولت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 19-36

عادل آذر؛ بهروز زارعی؛ عظیم زارعی


12. طراحی مدل تجربه سازمانی مدیران و تبیین عناصر اصلی آن

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1383، صفحه 65-77

شعبان الهی؛ عادل آذر؛ علی رجب‌زاده


13. اندازه‌گیری بهره‌وری در شرکت‌های تولیدی به‌وسیله مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1383، صفحه 41-54

عادل آذر؛ علیرضا مؤتمنی


14. ارزیابی عملکرد سازمان براساس شاخص‌های جوایز کیفیت ـ رویکرد DEA

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-14

سعید صفری؛ عادل آذر