1. بررسی نقش میانجی نوگرایی سازمانی و نقش تعدیلگر پویایی بازار بر رابطه قابلیت حسگری بازار و عملکرد شرکت

صفحه 14-1

10.22070/cs.2021.13834.1056

سیده معصومه غمخواری؛ الهه ملایی؛ نسرین رسولی؛ محمدامین ترابی


2. مرور سیستماتیک و راهبردی اثر بخشی دی ان ای برند بر اصالت برند با استفاده از رویکرد فراتحلیل

صفحه 28-15

10.22070/cs.2021.13837.1057

مهدی بنی اسدی؛ عبدالله نعامی


3. تبیین و تحلیل جهت‌گیری‌های استراتژیک در توسعه قابلیت‌های پویا در کسب و کارهای نوپا (مورد مطالعه:‌کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات)

صفحه 46-29

10.22070/cs.2021.14083.1071

طیبه عبدلی محمدآبادی؛ محمود احمدپور داریانی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ کمال سخدری


4. تدوین الگوی راهبردهای هک رشد دیجیتال در بحران ویروس کووید 19 در بازارهای آنلاین ایران (مورد مطالعه : پلتفرم باسلام)

صفحه 64-47

10.22070/cs.2021.14148.1077

سیما علی پور؛ مریم اصغری نجیب؛ داوود فیض؛ عظیم زارعی


5. تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی مزیت‌رقابتی و تعدیل‌گری بازارمحوری

صفحه 78-65

10.22070/cs.2021.14182.1083

محمد فاریابی؛ محمدرضا قلی‌زاده؛ ناصر صنوبر


6. شناسایی استراتژی‌ها و رتبه‌بندی ابزارهای تولید ناب برای دستیابی به تولید در کلاس جهانی با رویکرد تئوری خاکستری فازی

صفحه 98-79

10.22070/cs.2021.14186.1084

ندا جلالیون؛ حسن فارسیجانی


7. واکاوی الگوی پیامدهای استقرار فروشگاه پاپ آپ در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف مبتنی بر راهبرد نظریه ی داده‌بنیاد کلاسیک گلیزر

صفحه 128-99

10.22070/cs.2021.14272.1099

نسا محمدی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ کامبیز حیدرزاده


8. بررسی توسعه قابلیت‌ها و کارایی بازاریابی تجارت الکترونیک در ارتقاء عملکرد شرکت‌ها (مطالعه موردی شرکت‌های صادراتی استان تهران)

صفحه 144-129

10.22070/cs.2020.2449

مهدی دادپور؛ احمد سرداری؛ فرهنگ آبرومندی


9. شناسایی استراتژی‌های کسب‌وکار جهت مواجهه با عدم‌قطعیت‌های محیطی: مطالعه‌ای مروری

صفحه 164-145

10.22070/cs.2021.14888.1144

سید بهرنگ اسماعیل زاده؛ غلامرضا جندقی؛ مصطفی صفدری رنجبر


10. شناسایی و تعیین ریسک‌های موثر در زنجیره تامین پایدار در شرکت‌های منتخب صنایع لبنی با استفاده از نظریه کریتیک

صفحه 184-165

10.22070/cs.2021.15056.1150

مجتبی فلاح پور؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی


11. ارائه الگویی به منظور انتخاب استراتژی قیمت‌گذاری مبتنی بر تخفیف در بازاریابی (مطالعه موردی در یک فروشگاه زنجیره‌ای)

صفحه 198-185

10.22070/cs.2021.13770.1050

علی عبداللهی؛ بختیار استادی


12. شناسایی شاخص‌های قابلیت‌های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از روش دلفی فازی: نگاشت و تجزیه و تحلیل شاخص‌ها با استفاده از میک‌مک فازی و دیمتل فازی

صفحه 230-199

10.22070/cs.2021.13724.1038

داود خسروانجم؛ علی رجب زاده قطری؛ عادل آذر؛ عباس مقبل