نویسنده = سید حمید خداداد حسینی
مفهوم پردازی مدل ارزیابی استراتژی شرکتی با رویکرد فراترکیب

دوره 18، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 1-24

10.22070/cs.2023.17186.1270

علیرضا سلیمان مافی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدا... کردنائیج؛ بهمن حاجی پور


مدل پایداری شرکتی مبتنی بر تحول دیجیتال، نوسازی استراتژیک و خلق ارزش

دوره 18، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 41-24

10.22070/cs.2022.15280.1168

سحر علیپور؛ امیرمحمد کلابی؛ سیدحمید خدادادحسینی


مفهوم‌سازی و تبیین الگوی سازگاری مدل کسب‌وکار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 17، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 77-99

10.22070/cs.2020.2451

ارمان دیلمی عضدی؛ حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی


تاثیر ویژگی‌های هوش‌تجاری بر رقابت‌پذیری شرکت‌ها با نقش میانجی کارآفرینی محوری، بازارمحوری و نوآوری در کسب‌وکار

دوره 17، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 159-178

10.22070/cs.2020.3217

سیما توکلی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شهلا سهرابی


طراحی مدل عملکرد بازاریابی بانک: تبیین نقش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و استراتژی‌های مدیریت ارتباط با مشتری، با نقش تعدیل‌گر فرهنگ

دوره 16، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 19-38

10.22070/cs.2020.2421

سید حمید خداداد حسینی؛ بشیر الصبری؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ پرویز احمدی


مفهوم‌پردازی "پرتفولیوی دوسوتوان" در شرکت‌های هلدینگ: نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک

دوره 14، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 57-76

10.22070/14.9.57

محمد طالاری؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسداله کردنائیج؛ عادل آذر


اندازه‌گیری کارایی کشور ایران در مزیت رقابتی در مقایسه با کشورهای منتخب وتحلیل حساسیت آن در مقایسه با کشورهای پیشرو جهان و منطقه

دوره 13، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 29-43

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سید حمید خداداد حسینی


طراحی و تدوین الگوی فرایند تعالی مشتریان در بخش خدمات بانک و بیمه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-18

فاطمه السادات مدنی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسدا... کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی


طراحی مدل تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران

دوره 11، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 61-82

میثم شفیعی رود پشتی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ اسداله کردنائیج؛ محمود محمدیان


نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی

دوره 6، شماره 32، دی 1387، صفحه 109-124

بهروز قلیچ‌لی؛ سیدحمید خداداد‌حسینی؛ اصغر مشبکی


طراحی سیستم ارزشیابی کارکنان در سیستم بانکی: با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

دوره 3، شماره 2، دی 1384، صفحه 47-66

علی رجب‌زاده؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ کورش پرویزیان


طراحی و تبیین مدلی برای نهادینه کردن نوآوری در بخش دولتی ایران

دوره 3، شماره 1، تیر 1384، صفحه 37-57

محمدجواد حضوری؛ سیدحمید خدادادحسینی