دوره و شماره: دوره 17، شماره 16، اسفند 1399 
بررسی نقش میانجی نوگرایی سازمانی و نقش تعدیلگر پویایی بازار بر رابطه قابلیت حسگری بازار و عملکرد شرکت

صفحه 14-1

10.22070/cs.2021.13834.1056

سیده معصومه غمخواری؛ الهه ملایی؛ نسرین رسولی؛ محمدامین ترابی


مرور سیستماتیک و راهبردی اثر بخشی دی ان ای برند بر اصالت برند با استفاده از رویکرد فراتحلیل

صفحه 28-15

10.22070/cs.2021.13837.1057

مهدی بنی اسدی؛ عبدالله نعامی


تبیین و تحلیل جهت‌گیری‌های استراتژیک در توسعه قابلیت‌های پویا در کسب و کارهای نوپا (مورد مطالعه:‌کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات)

صفحه 46-29

10.22070/cs.2021.14083.1071

طیبه عبدلی محمدآبادی؛ محمود احمدپور داریانی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ کمال سخدری


تدوین الگوی راهبردهای هک رشد دیجیتال در بحران ویروس کووید 19 در بازارهای آنلاین ایران (مورد مطالعه : پلتفرم باسلام)

صفحه 64-47

10.22070/cs.2021.14148.1077

سیما علی پور؛ مریم اصغری نجیب؛ داوود فیض؛ عظیم زارعی


تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی مزیت‌رقابتی و تعدیل‌گری بازارمحوری

صفحه 78-65

10.22070/cs.2021.14182.1083

محمد فاریابی؛ محمدرضا قلی‌زاده؛ ناصر صنوبر


شناسایی استراتژی‌ها و رتبه‌بندی ابزارهای تولید ناب برای دستیابی به تولید در کلاس جهانی با رویکرد تئوری خاکستری فازی

صفحه 98-79

10.22070/cs.2021.14186.1084

ندا جلالیون؛ حسن فارسیجانی


واکاوی الگوی پیامدهای استقرار فروشگاه پاپ آپ در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف مبتنی بر راهبرد نظریه ی داده‌بنیاد کلاسیک گلیزر

صفحه 128-99

10.22070/cs.2021.14272.1099

نسا محمدی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ کامبیز حیدرزاده


بررسی توسعه قابلیت‌ها و کارایی بازاریابی تجارت الکترونیک در ارتقاء عملکرد شرکت‌ها (مطالعه موردی شرکت‌های صادراتی استان تهران)

صفحه 144-129

10.22070/cs.2020.2449

مهدی دادپور؛ احمد سرداری؛ فرهنگ آبرومندی


شناسایی استراتژی‌های کسب‌وکار جهت مواجهه با عدم‌قطعیت‌های محیطی: مطالعه‌ای مروری

صفحه 164-145

10.22070/cs.2021.14888.1144

سید بهرنگ اسماعیل زاده؛ غلامرضا جندقی؛ مصطفی صفدری رنجبر


شناسایی و تعیین ریسک‌های موثر در زنجیره تامین پایدار در شرکت‌های منتخب صنایع لبنی با استفاده از نظریه کریتیک

صفحه 184-165

10.22070/cs.2021.15056.1150

مجتبی فلاح پور؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی


ارائه الگویی به منظور انتخاب استراتژی قیمت‌گذاری مبتنی بر تخفیف در بازاریابی (مطالعه موردی در یک فروشگاه زنجیره‌ای)

صفحه 198-185

10.22070/cs.2021.13770.1050

علی عبداللهی؛ بختیار استادی


شناسایی شاخص‌های قابلیت‌های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از روش دلفی فازی: نگاشت و تجزیه و تحلیل شاخص‌ها با استفاده از میک‌مک فازی و دیمتل فازی

صفحه 230-199

10.22070/cs.2021.13724.1038

داود خسروانجم؛ علی رجب زاده قطری؛ عادل آذر؛ عباس مقبل