دوره و شماره: دوره 7، شماره 38، دی 1388 
عدالت و اعتماد عمومی؛ ره‌آورد حکومت الکترونیک

صفحه 1-16

علی‌اصغر پورعزت؛ آرین قلی‌پور؛ علی پیران‌نژاد


ارائه مدلی برای سنجش خلاقیت در سازمان

صفحه 17-34

منصور صادقی مال امیری


بررسی رابطه میان تنش‌های سازمانی و تمایل کارکنان به ترک خدمت در سازمان‌های دولتی

صفحه 35-44

مهدی ابراهیمی‌نژاد؛ غلامرضا ابراهیمی‌نژاد؛ محمد یاری‌ناصریه


تجزیه و تحلیل و تبیین تعاملات فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه سازمان صنایع شیر ایران)

صفحه 45-58

غلامعلی طبرسا؛ رضا ایمانی‌دلشاد


تحقیقی پیرامون شکل ضعیف کارایی در بازارهای نوظهور: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 59-70

فرهاد دهدار؛ محمد علی آقایی


بررسی رابطه رتبه‌بندی براساس متغیرهای بنیادی و بازده سهام در بورس تهران

صفحه 71-90

ابراهیم عباسی؛ کیارش مهرانی


مدل سیستمی اثربخشی کار تیمی در سیستم بانکی (مورد مطالعه بانک کشاورزی ج.ا.ا)

صفحه 91-104

علی رجب‌زاده؛ محسن علیزاده ‌ثانی


کارایی کارکنان بخش دولتی در مقایسه با بخش غیردولتی: مطالعه موردی دانشگاه تهران

صفحه 105-112

حسن زارعی متین؛ حمید زارع؛ جعفر نوده‌فراهانی


بررسی و تحلیل حالات تنش در سازمان و آثار آن مطالعه موردی: کنترل تنش در یکی از واحدهای تابعه وزارت بازرگانی

صفحه 113-120

مهدی بشیری؛ وحید محمودی؛ سیدجواد حسینی‌نژاد


مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک‌های خصوصی و دولتی

صفحه 121-130

سعید صفری؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ محمدرضا نیازی


شناخت عوامل مؤثر بر گرایش‌های روستائیان نسبت به شوراهای اسلامی روستا در استان خراسان

صفحه 131-140

حبیب الله دعایی؛ هادی رمضانیان فهندری


بررسی و شناخت عوامل بازدارنده مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم‌گیری (مطالعه موردی: در شرکت مخابرات ایران)

صفحه 141-150

رضا رسولی؛ بهنام شهائی


بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی استان‌های صنعتی ایران

صفحه 151-170

سیروس علیدوستی؛ علینقی مشایخی