دوره و شماره: دوره 16، شماره 14، اسفند 1398 
الگوی اجرای استراتژیک بازاریابی بین‌الملل در بخش پایین دستی صنعت نفت ایران

صفحه 1-20

10.22070/cs.2020.2453

ایمان محمدعلی تجریشی؛ سینا نعمتی زاده؛ حسن اسماعیل پور؛ قاسمعلی بازایی


ارائه مدل چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران

صفحه 201-212

10.22070/cs.2020.2474

محمدرضا جعفرزاده؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ احمد راه چمنی؛ ایرج ساعی ارسی