دوره و شماره: دوره 16، شماره 14، اسفند 1398 
الگوی اجرای استراتژیک بازاریابی بین‌الملل در بخش پایین دستی صنعت نفت ایران

صفحه 1-20

10.22070/cs.2020.2453

ایمان محمدعلی تجریشی؛ سینا نعمتی زاده؛ حسن اسماعیل پور؛ قاسمعلی بازایی


طراحی یک مدل ریاضی چند هدفه با رویکرد فازی شهودی برای انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری (مورد مطالعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان بوشهر

صفحه 21-38

10.22070/cs.2020.2455

مرضیه سادات حسینی؛ حمید شاه بندر زاده


ارائه نقشه راه پیاده سازی تجارت اجتماعی: با استفاده از مدل بلوغ قابلیت یکپارچه

صفحه 56-39

10.22070/cs.2020.2458

مونا جامی پور؛ حسین معینی؛ مریم بهرامیان


شناسایی پیشران‌های مؤثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر نقش هوشمندی کسب‌وکار

صفحه 72-57

10.22070/cs.2020.2460

محمدرضا فلاح؛ زهره کاظمی


طراحی الگوی نظام‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در صنعت خودروسازی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی

صفحه 73-90

10.22070/cs.2020.2462

حسن رنگریز؛ هومن پشوتنی زاده


ارائه مدلی برای موفقیت شرکتهای دانش بنیان و فناور نوپا در ایران با تمرکز بر تناسب ویژگی‌های ایده و عامل (تیم)

صفحه 91-112

10.22070/cs.2020.2464

محسن شهرکی؛ کمال سخدری؛ احمد سرداری؛ محمد عزیزی


شناسایی و طبقه‌بندی مولفه‌های مدل کسب‌وکار مؤثر بر راهبرد تجاری‌سازی در کسب‌وکارهای نوپای مبتنی وب با رویکرد فراترکیب

صفحه 113-130

10.22070/cs.2020.2466

محمود اقتصادی فرد؛ محمدحسین رونقی؛ میلاد راسخ


طراحی مدل استراتژی اقیانوس آبی در بین رهبران بازار در صنعت مواد غذایی با استفاده از روش دلفی

صفحه 131-154

10.22070/cs.2020.2468

زهرا کاظمی؛ الله یار بیگی فیروزی؛ نورمحمد یعقوبی


بررسی تاثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید بر نقش استراتژی خلق مشترک ارزش (مورد مطالعه : شرکت‌های بیمه خصوصی)

صفحه 155-180

10.22070/cs.2020.2470

احمد سرداری؛ فاطمه امیری


ارائه یک مدل با هدف پشتیبانی تصمیم جهت انتخاب اثربخش افراد تأثیرگذار درکمپین‌های بازاریابی درشبکه اجتماعی اینستاگرام

صفحه 181-200

10.22070/cs.2020.2472

بابک سهرابی؛ امیرسالار ونکی؛ آزاده محمدزاده؛ احمد خلیلی جعفرآباد


ارائه مدل چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران

صفحه 201-212

10.22070/cs.2020.2474

محمدرضا جعفرزاده؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ احمد راه چمنی؛ ایرج ساعی ارسی


بررسی تأثیر قابلیت یکپارچه‌سازی و فرهنگ انعطاف‌پذیر بر عملکرد شرکت‌ها: نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار و تعدیل‌گر نوع استراتژی شرکت

صفحه 213-241

10.22070/cs.2020.2476

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ سیده صدف وشکائی نژاد