دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، شهریور 1391 
طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخه‌ی حیات شرکت

صفحه 1-24

فرهاد دهدار؛ محمدعلی آقایی


مدلی برای تصمیم برون‌سپاری در بانک صنعت و معدن (تأمین و پشتیبانی دستگاه‌های خودپرداز)

صفحه 25-40

لعیا الفت؛ مسعود براتی


مدل تصمیم گیری چند معیاره تلفیقی برای گزینش تامین‌کننده راهبردی

صفحه 41-54

اکبر عالم تبریزی؛ محمد باقرزاده آذر


اندازه‌گیری رقابت‌پذیری زنجیره‌های تأمین با رویکرد فازی

صفحه 55-72

ابوالفضل کزازی؛ عادل آذر؛ ابوذر زنگویی نژاد


عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در شرکت‌های عمرانی ایران

صفحه 73-86

حسین رحمان سرشت؛ سید کمال هاشمی


بررسی رابطه بین میزان گرایش به تیم‌سازی و شخصیت مدیران بر اساس مدل پنج عاملی (Big-5) در سازمان‌های منتخب

صفحه 87-98

حسین خنیفر؛ سید محمد مقیمی؛ غلامرضا جندقی؛ فاطمه طاهری


تدوین و تحلیل مولفه‌های برون‌سپاری در بخش دولتی

صفحه 99-120

علی رجب زاده؛ عادل آذر؛ علی حسینی