دوره و شماره: دوره 18، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 1-217 
مرور سیستماتیک مطالعات استراتژی هم رقابتی در صنعت حمل و نقل و ارائه چارچوب مفهومی

صفحه 1-23

10.22070/cs.2022.16166.1230

مجتبی عباسپور؛ طهمورث حسن‌قلی‌پور؛ محسن نظری؛ جعفر سیاره


مدل پایداری شرکتی مبتنی بر تحول دیجیتال، نوسازی استراتژیک و خلق ارزش

صفحه 41-24

10.22070/cs.2022.15280.1168

سحر علیپور؛ امیرمحمد کلابی؛ سیدحمید خدادادحسینی


تأثیر رویکردهای بازارمحوری بر عملکرد برند از طریق نقش میانجی استراتژی‌های جایگاه‌یابی شرکت‌ها در کسب‌وکارهای B2B

صفحه 42-62

10.22070/cs.2022.15871.1210

امیر پیوندچی؛ ناصر یزدانی


تأثیر الزامات اساسی رقابت‌پذیری ملی بر عملکرد بازاریابی بین‌المللی در کشورهای منتخب

صفحه 63-80

10.22070/cs.2022.10812.0

هدایت تقیان؛ بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ محمدحسن بهزادی


شناسایی و تببین‌ پیشایندها‌ و پسایندهای‌ نزدیک بینی مدیران در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان لرستان)

صفحه 81-98

10.22070/cs.2022.15134.1154

علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی


بررسی نقش واسط دوسوتوانی مدیریت در رابطه بین قصد استراتژیک و استراتژی رقابت همکاری با نقش تعدیل گر اشتراک دانش

صفحه 99-120

10.22070/cs.2022.14372.1107

فرشاد قادری؛ اسماعیل ملک اخلاق


طراحی مدلی برای چابکی استراتژیک با رویکرد قابلیت‌های پویا در صنعت بانکداری(موردمطالعه: بانک‌های فعال در استان ایلام)

صفحه 121-146

10.22070/cs.2022.15485.1189

عماد گل محمدی؛ اسفندیار محمدی؛ زینب طولابی؛ شهرام خلیل نژاد


تأثیر یر عدالت ادراک شده مشتریان بر رضایت از بازیابی خدمات و رفتارهای پس از خرید

صفحه 147-168

10.22070/cs.2022.16021.1217

لیلا آندرواژ؛ سید محمد حسین لطفی آشتیانی


کاربرد رویکرد آمیخته در شکل دهی الگوی بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی فین تک ها (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران)

صفحه 169-199

10.22070/cs.2022.14395.1108

محمدرضا فروزنده؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده


تاثیر ارزش ادراک‌شده بر وفاداری مشتریان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی رضایت مشتری در دوره پاندمی کووید-19

صفحه 200-217

10.22070/cs.2022.15465.1187

لیلا طالب زاده؛ حمید جنانی؛ محبوب شیخعلی زاده؛ محمدرحیم نجف زاده