دوره و شماره: دوره 18، شماره 18، اسفند 1400 
مفهوم پردازی مدل ارزیابی استراتژی شرکتی با رویکرد فراترکیب

صفحه 1-24

10.22070/cs.2023.17186.1270

علیرضا سلیمان مافی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدا... کردنائیج؛ بهمن حاجی پور


طراحی و ارزیابی اثرات غنا و تعامل پذیری وبسایت در فرایند خرید از فروشگاه برخط

صفحه 25-49

10.22070/cs.2023.15983.1215

نعمت اله جولا؛ محمود محمدیان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر


تأثیر کارایی و اندازه بازار بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی

صفحه 50-65

10.22070/cs.2022.15268.1165

ابوالفضل شاه آبادی؛ رقیه پوران؛ آیدین خدادادی


تبیین تاثیر فعالیت های بهره برداری و اکتشاف بر عملکرد از طریق نوآوری محصول و خدمات در شرکت های تولیدی

صفحه 66-86

10.22070/cs.2022.16500.1238

حسن عابدینی؛ ناصر یزدانی


ارزیابی سلامت سامانه مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک آینده غرب کشور با استفاده از مدل آسیب‌شناسی سه شاخگ

صفحه 87-109

10.22070/cs.2022.15950.1213

اصغر مشبکی اصفهانی؛ داوود نوری؛ شبنم زرجو


ارایه مدل تاثیر نام گذاری رنگ محصول بر رفتار مصرف کننده در فروشگاه‌های آنلاین

صفحه 110-128

10.22070/cs.2022.16401.1236

الناز پهلوانی؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ روح اله زابلی؛ مریم خلیلی عراقی


ارایه طراحی مدل بازاریابی انسان به انسان مبتنی بر مفهوم اعتماد در روابط بین سازمانی

صفحه 129-144

10.22070/cs.2023.16873.1253

آذین یزدی؛ میرزا حسن حسینی


تاثیر شخصیت ادراک ‌شده بر شهرت نیروی فروش و پیامد آن بر سهم شرکت از کیف پول مشتری و تمایل به‌ دفعات خرید با میانجیگری ارزش‌افزوده تجربی و تعدیلگری تعامل بین نیروی فروش و مشتر

صفحه 145-165

10.22070/cs.2022.16066.1220

عظیم زارعی؛ فهیمه ماه آورپور


چرا کودکان مراکز‌خرید را ترک می‌کنند: با استفاده از رویکرد فراترکیب

صفحه 166-182

10.22070/cs.2022.16415.1237

مهدیه فناخسرو؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محمدعلی عبدالوند؛ محسن خون سیاوش


شناسایی چارچوب گفتمانی راه‌کارهای مقابله با تغییرات اقلیمی مبتنی بر هوش مصنوعی: تحلیل اکتشافی از کسب-وکارهای B2B

صفحه 183-201

10.22070/cs.2023.17247.1274

مریم اصغری نجیب؛ داود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی


شناسائی و رتبه بندی فرصت ها و چالش های اثربخشی پیام های تبلیغاتی در رسانه های اجتماعی با رویکرد سلسله مراتبی فازی

صفحه 202-227

10.22070/cs.2023.16810.1257

مهدی حیدرپور؛ سید محمد باقری؛ سید محمود حسینی امیری


ارائه مدل مکان‌یابی بهینه با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان‎محور) در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از تحلیل مضمون و معادلات ساختاری تفسیری

صفحه 228-252

10.22070/cs.2022.16283.1234

کبری سبزعلی یمقانی؛ محمد احمدی؛ نادر غریب نواز؛ علی سبزعلی یمقانی