1. بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 23، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-12

مهدی خادمی گراشی؛ مصطفی قاضی‌زاده


2. طراحی مدل ریاضی برنامه‌ریزی پویای احتمالی مدیریت دارایی/بدهی شرکت‌های بیمه ایران

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-10

علی‌اصغر انواری رستمی؛ حمید حبیبی


3. مدل‌سازی پویایی‌های سیستم صف با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-14

منصور مؤمنی؛ علی مروتی‌شریف‌آبادی


4. طراحی الگوی رهبری اثربخش‌ دانشگاهی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-18

محمود ساعتچی؛ علی‌اکبر عزیزپور شوبی


5. ارزیابی عملکرد سازمان براساس شاخص‌های جوایز کیفیت ـ رویکرد DEA

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-14

سعید صفری؛ عادل آذر


6. طراحی و تبیین الگوی ارتباطات سازمانی در فرایند کارآفرینی سازمانی (با تأکید بر شرکت‌های پخش سراسری ایران)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-20

علی‌اکبر فرهنگی؛ حسین صفرزاده


7. طـراحی مـدل تـصمیم‌گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مدیران

دوره 5، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-17

منصور مؤمنی؛ افشین جهانبازی


8. ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت کارکنان

دوره 4، شماره 20، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-24

عباس علی رستگار؛ علی اکبر فرهنگی


9. بررسی رفتار مدیران سرمایه‌گذار و تحلیل‌گران مالی در مورد پیش‌بینی بازار و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 35، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-11

محمد توکلی محمدی؛ مصطفی قاضی زاده


10. کاربرد الگوی تحلیل استراتژیک در بررسی وضعیت صنایع الکترونیک مصرفی در کشور

دوره 6، شماره 32، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-27

سعید صفری؛ بتول کیایی


11. عدالت و اعتماد عمومی؛ ره‌آورد حکومت الکترونیک

دوره 7، شماره 38، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-16

علی‌اصغر پورعزت؛ آرین قلی‌پور؛ علی پیران‌نژاد


12. بررسی ارتباط عوامل تشکیل دهنده بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-14

بهرام رنجبریان؛ مجتبی براری؛ تورج رضایی


13. طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخه‌ی حیات شرکت

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-24

فرهاد دهدار؛ محمدعلی آقایی


14. Fuzzy BSQ چارچوب تدوین استراتژی: ترکیبی از روش ارزیابی متوازن، تجزیه و تحلیل SWOT و گسترش عملکرد کیفیت با رویکرد غربال‌سازی فازی

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-20

مهدی اکبری؛ علی محقر


15. طراحی الگوی کارآفرینی در فناوری اطلاعات با تأکید بر نقش دولت مطالعه موردی: استان بوشهر

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-18

عبدالمجید مصلح؛ علی‌اصغر فانی


16. شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر در تشکیل شرکت های هلدینگ در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مدیران

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-16

سعید خدامرادی؛ محمد علی میرزا کوچک شیرازی؛ محمد وزین کریمیان


17. تبیین رابطه سیستمهای اطلاعاتی (IS) و فرآیند تصمیم گیری مدیران میانی نظام بانکداری خصوصی ( مورد مطالعه : بانک سامان )

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-30

غلامعلی طبرسا؛ نیما گیلانی


18. عوامل موثر بر خرید تفننی محصول جدید با درگیری پایین

دوره 11، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-10

حسین وظیفه دوست؛ هانیه میرمیران


19. طراحی و تدوین الگوی فرایند تعالی مشتریان در بخش خدمات بانک و بیمه

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

فاطمه السادات مدنی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسدا... کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی


20. تأثیر بدبینی شخصیّتی، تشویش ذهنی، نیاز به شناخت و باورهای اخلاقی مشتریان بر سطوح مختلف بدبینی و حمایت از برند

دوره 12، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-16

لیلا دهقانی زاده بغدادابادی؛ حمیدرضا سعیدنیا


21. تأثیر مادی‌گرایی مصرف‌کننده بر خرید وسواسی، خرید ناگهانی و استفاده نادرست از کارت اعتباری

دوره 13، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-12

منیژه بحرینی زاد؛ محبوبه مقدم جزء


22. بررسی ارتباط بین جو سازمانی و مشارکت کارکنان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-20

عبدالرضا بیگی‌نیا


23. بررسی تأثیر عوامل مدیریتی، بازارگرایی و استراتژی رقابتی بر عملکرد کسب و کار رستوران‌های با حق امتیاز محدود

دوره 13، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ علی باغانی؛ حسین فارسی زاده


24. ارائه مدل ساختاری اثر کشور مبدأ بر ارزش ویژه برند (مطالعه در صنعت دارو)

دوره 14، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

منیژه بحرینی‌زاد؛ مجید اسماعیل پور؛ مسعود حراقی


25. بررسی تأثیر بازار گرایی صادراتی و دانش صادراتی بر عملکرد صادراتی با تعدیل گری پویایی بازار (مورد مطالعه صنعت خودروسازی)

دوره 14، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ میلاد هوشمند چایجانی